UPM PRESS
Sort by
Show result

Buku Analisis Data Kualitatif dengan ATLAS.ti 8 ini memberi tumpuan kepada tiga projek kajian kualitatif sebagai asas memahami aplikasi ATLAS.ti 8 bagi memberikan senario situasi kajian sebenar. Kajian kualitatif sebagaimana kajian kuantitatif juga adalah satu pendekatan yang sangat penting khususnya dalam kajian sains sosial. Kajian ini penting kerana keupayaannya mengupas secara mendalam data subjektif berbentuk seperti temu bual, nota lapangan, rakaman suara, video, foto, dokumen dan online discourse bagi mentafsir pendapat, persepsi dan persetujuan. Computer Aided Qualitative Data Analysis (CAQDAS) merujuk kepada perisian computer untuk menganalisis data kualitatif. Terdapat beberapa contoh CAQDAS di pasaran seperti AS.ti, NVivo, MAXqda, Qualrus dan lain-lain lagi. Buku ini memperkenalkan ATLAS.ti 8 sebagai satu lagi alternatif kepada mereka yang berminat untuk membuat kajian kualitatif dengan perisian ini. ATLAS.ti 8 sebagaimana CAQDAS yang lain dibina untuk membantu penyelidik membongkar secara sistematik kisah di sebalik data kualitatif. Penulis mengekalkan istilah bahasa lnggeris dalam buku ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan memastikan istilah tersebut menepati penggunaannya dalam ATLAS.ti 8 sendiri

Terbitan: Penerbit UPM
Muka surat: 124
Penulis: Othman Talib
Tahun terbit: 2019


Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM38.00

Talib, Othman (2013) Asas penulisan tesis, penyelidikan & statistik. Universiti Putra Malaysia Press, Serdang, Selangor.

ISBN 9789673443352
Abstract / Synopsis
 

Asas penulisan tesis, penyelidikan dan statistik ini memfokuskan panduan praktikal bagi penulisan tesis yang berkemungkinan terdapat perbezaan daripada yang anda pernah baca dalam buku lain yang seumpamanya. Penulis menggunakan pengalaman beliau ketika mengendalikan bengkel penulisan tesis di hampir semua IPTA untuk dikongsikan dengan pembaca di dalam buku ini. Kekuatan buku ini bergantung pada pengelasan yang diberikan secara mudah berserta d engan contoh yang praktikal. Huraian berserta contoh penulisan sorotan kajian secara kritis yang selama ini menjadi masalah kepada pelajar yang menulis tesis, projek mahupun disertasi turut dikemukakan. Buku ini mengandungi 10 bab yang menggabungkan langkah-langkah daripada persediaan menyiapkan cadangan penyelidikan (proposal), bagaimana kajian dilakukan sehinggalah pembaca difahamkan mengenai asas statistic dalam penyelidikan sains sosial. Gaya penulisan yang digunakan oleh pengarang adalah bahasa yang mudah dan dapat difahami oleh pembaca walaupun berlainan latar belakang pendidikaProses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM58.00

#tesis #tugasan #bukubaru


Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM32.00

Klon Durian Terpilih Malaysia

Terbitan: Penerbit UPM
Muka surat: 139
Tahun: 2008
Penulis: Zawawi Jawahir, Zulkiflee Mohd Kasiran

Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya

RM30.00

Buku ini sangat istimewa untuk dimiliki oleh semua pelajar pascasiswazah, pensyarah dan penyelia yang ingin mengetahui perjalanan Fazilah Razali, Nor Tutiaini Ab. Wahib dan Nur Farhana Ramli yang berjaya menamatkan pengajian PhD antara 4 dan 5 Semester. Mereka bertiga berjaya mendapat status GOT (Graduate on Time) selain berjaya mencapai beberapa kejayaan sepanjang bergelar pelajar pascasiswazah. Ketahuilah bagaimana ketiga-tiga ‘angel’ yang menjadi pelajar pascasiswazah separuh masa dengan pembiayaan sendiri di bawah penyeliaan Dr. Othman Talib ini menjalankan tanggungjawab sebagai pelajar pascasiswazah yang berjaya melalui langkah-langkah berikut:

pengurusan masa, keluarga dan kerjaya pemilihan kursus dan tajuk kajian membentuk komuniti pembelajaran profesional penyediaan proposal dan menjalankan kajian mengenali pakar dan membina rangkaian viva voce penulisan dan penerbitan artikel permohonan harta intelek; dan kemenangan dalam pameran dan pertandingan

Terbitan: Penerbit UPM
Muka surat: 186
Penulis: Fazilah Razali, Nor Tutiaini Ab. Wahib, Nur Farhana Ramli, Othman Talib
Tahun terbit: 2019

Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya

RM45.00

 : UPM Press

 : Bacaan Umum

Panduan Asas & Intervensi Simptom Disleksia Buku Panduan Asas dan Intervensi Simptom Disleksia ini sangat berguna kepada guru-guru sekolah dan ibu bapa dalam menangani masalah pembelajaran disleksia. Buku ini mengandungi pengetahuan asas ilmu disleksia yang wajib diketa¬hui oleh guru dan ibu bapa. Buku ini juga memberikan peluang kepada guru dan ibu bapa untuk mengenal pasti masalah pembelajaran disleksia dalam kalangan murid dengan menggunakan Saringan Intervensi Simptom Disleksia (SISD). Proses pengenalpastian disleksia penting supaya intervensi awal boleh dijalankan untuk membantu murid disleksik. Saringan Intervensi Simptom Disleksia dapat dijadikan rujukan bagi pakar psikologis, psikiatri dan doktor perubatan dalam proses pengesahan masalah pembelajaran disleksia. Diyakini bahawa buku ini dapat membantu guru sekolah, ibu bapa dan pakar perubatan dalam memastikan bahawa anak-anak disleksik tidak ketinggalan dalam pem¬belajaran dan kehidupan ■ Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM15.50

Weight0.344 kg
Dimensions24 × 16.5 × 1 cm
Page:187
Tahun:2005 Penulis Sidek Mohd Noah

Pengujian dan Penilaian dalam Kaunseling: Teori dan Aplikasi ini diilhamkan dan disusun berdasarkan kepakaran dan pengalaman penulis selama dua puluh tahun dalam bidang ini. Antara lain buku ini membentangkan maklumat tentang falsafah dan teori berkaitan ujian psikologi. Turut dibincangkan ialah aplikasi ujian-uijan psikologi yang biasa digunakan kaunselor dan ahli psikologi iaitu uiian personaliti, minat kerjaya, nilai pekerjaan serta beberapa ujian lain yang berkaitan. Buku ini juga memuatkan maklumat profesional dan etika yang berkaitan dengan penggunaan ujian psikologi untuk tujuan praktis oleh para kaunselor dan ahli psikologi. Buku ini sangat berguna kepada kaunselor, ahli psikologi, pelajar universiti, terutama bagi mereka yang mengambil kursus pengujian psikologi, serta pembaca umum yang berminat terhadap aplikasi ujian psikologi, khususnya ujian personaliti, minat kerjaya, nilai pekerjaan, pencapaian dan kecerdasan.


Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya

RM25.00

Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM70.00