UKM PUBLICATION
Sort by
Show result

UKM Publication

 ■ Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya

RM25.00

UKM Publication

Penyelidikan melibatkan proses dan kaedah sistematik untuk memperoleh pengetahuan baru dalam membantu mencari jalan penyelesaian menagani pemasalahan yang berlaku dalam masyarakat. Buku Penulisan Tesis Kajian Kualitatif dan Kuantitatif ini sesuai digunakan oleh mereka yang terlibat secara lansung dengan penyelidikan sains sosial. Kandungannya boleh dijadikan panduan penting dalam penyediaan laporan penyelidikan yang lengkap. Buku ini mengandungi enam (6) bab yang membincangkan tentang proses tersusun dalam menjalankan penyelidikan iaitu (1) pendahuluan (2) Soratan Literatur (3) Metod Kajian Kualitatif (4) Metod Kajian Kuantitatif (5) Hasil Kajian dan Perbincangan (6) Kesimpulan, Implikasi dan Cadangan. Buku ini ditulis secara terperinci mengikut penyediaan laporan penyelidikan yang jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami bagi membolehkan pembaca melaksanakan penyelidikan dengan teratur dan bersistematik.

Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM30.00