RM64.00
TEORI KAUNSELING DAN PSIKOTERAPI ( UM )
Price RM64.00
Product SKU UM
Size (L x W x H) 15 cm x 5 cm x 20 cm
Availability In Stock
Quantity
Description
Highlight

: UM Press


Buku Teori Kaunseling dan Psikoterapi ini diterbitkan bagi memudahkan dan membolehkan golongan pelajar, tidak kira sama ada pelajar-pelajar Ijazah Dasar atau Pascasiswazah juga pengamal kaunseling untuk mendalami teori-teori kaunseling dan teknik-teknik yang berkaitan dengan lebih efektif. Buku ini membincangkan tentang teori-teori dalam bidang kaunseling dan psikoterapi yang menjadi panduan dalam menjalankan sesi kaunseling dari segi pemahaman tentang konsep semula jadi manusia. Penghasilan buku ini disertakan dengan kajian kes bagi setiap teori untuk memudahkan pembaca merujuk dan memahami teori-teori yang ingin diaplikasi dengan lebih terperinci. Melalui aplikasi kajian kes dan teori-teori yang dibentangkan dalam setiap bab, para pelajar dan pengamal kaunseling dapat memahami dan mendalami setiap aspek dan teknik-teknik sebelum memilih salah satu teori yang sesuai mengikut gaya kaunseling masing-masing.     Secara keseluruhannya, terdapat empat belas bab yang dimuatkan di dalam buku ini. Bermula dengan bab pertama yang memperkenalkan tentang asas kaunseling termasuklah sejarah ringkas berkaitan perkhidmatan kaunseling. Di samping itu, satu contoh kajian kes diperkenalkan sebagai rujukan pengaplikasian teori pada bab-bab seterusnya. Bab dua hingga bab tiga belas membincangkan tentang teori psikoanalisis, teori pemusatan klien, teori individu Adler, teori kewujudan, teori Gestalt, teori tingkah laku, teori tingkah laku kognitif, teori realiti, terapi berfokuskan penyelesaian, teori feminis, pendekatan naratif, dan pendekatan integratif. Bab terakhir pula membincangkan tentang pengintegrasian aspek agama dan kerohanian dalam kaunseling.

    Persembahan bab setiap teori meliputi pengenalan pengasas teori, andaian dan asas kepada teori, matlamat terapi, peranan kaunselor, proses kaunseling serta teknik-teknik berkaitan dengan teori yang dipersembahkan. Sesuai dengan latar belakang Malaysia sebagai negara pelbagai budaya , kesesuaian aplikasi teori  dalam setting silang budaya akan turut dibincangkan diikuti dengan kelebihan dan kekurangan setiap teori dari segi praktikal. Diharapkan segala yang dipersembahkan dalam buku ini akan menjadi panduan yang berguna kepada para pembaca.

■SILA PILIH JNT OR DHL untuk penghantaran yang cepat. ■ Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

 : UM Press


Buku Teori Kaunseling dan Psikoterapi ini diterbitkan bagi memudahkan dan membolehkan golongan pelajar, tidak kira sama ada pelajar-pelajar Ijazah Dasar atau Pascasiswazah juga pengamal kaunseling untuk mendalami teori-teori kaunseling dan teknik-teknik yang berkaitan dengan lebih efektif. Buku ini membincangkan tentang teori-teori dalam bidang kaunseling dan psikoterapi yang menjadi panduan dalam menjalankan sesi kaunseling dari segi pemahaman tentang konsep semula jadi manusia. Penghasilan buku ini disertakan dengan kajian kes bagi setiap teori untuk memudahkan pembaca merujuk dan memahami teori-teori yang ingin diaplikasi dengan lebih terperinci. Melalui aplikasi kajian kes dan teori-teori yang dibentangkan dalam setiap bab, para pelajar dan pengamal kaunseling dapat memahami dan mendalami setiap aspek dan teknik-teknik sebelum memilih salah satu teori yang sesuai mengikut gaya kaunseling masing-masing.     Secara keseluruhannya, terdapat empat belas bab yang dimuatkan di dalam buku ini. Bermula dengan bab pertama yang memperkenalkan tentang asas kaunseling termasuklah sejarah ringkas berkaitan perkhidmatan kaunseling. Di samping itu, satu contoh kajian kes diperkenalkan sebagai rujukan pengaplikasian teori pada bab-bab seterusnya. Bab dua hingga bab tiga belas membincangkan tentang teori psikoanalisis, teori pemusatan klien, teori individu Adler, teori kewujudan, teori Gestalt, teori tingkah laku, teori tingkah laku kognitif, teori realiti, terapi berfokuskan penyelesaian, teori feminis, pendekatan naratif, dan pendekatan integratif. Bab terakhir pula membincangkan tentang pengintegrasian aspek agama dan kerohanian dalam kaunseling.

    Persembahan bab setiap teori meliputi pengenalan pengasas teori, andaian dan asas kepada teori, matlamat terapi, peranan kaunselor, proses kaunseling serta teknik-teknik berkaitan dengan teori yang dipersembahkan. Sesuai dengan latar belakang Malaysia sebagai negara pelbagai budaya , kesesuaian aplikasi teori  dalam setting silang budaya akan turut dibincangkan diikuti dengan kelebihan dan kekurangan setiap teori dari segi praktikal. Diharapkan segala yang dipersembahkan dalam buku ini akan menjadi panduan yang berguna kepada para pembaca.

■SILA PILIH JNT OR DHL untuk penghantaran yang cepat. ■ Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

What's in the box

1x TEORI KAUNSELING DAN PSIKOTERAPI