Dewan Bahasa Pustaka
Sort by
Show result

 : Dewan Bahasa dan Pustaka

 : College & University

 : Hardcover

 ■ Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya. #bahasa #nahu #bahasamelayu #kulitkeras #bukuteks

RM36.50

Dewan Bahasa dan Pustaka
2019
Penulis: Tan Siew Poh

Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM13.00

 : Dewan Bahasa dan Pustaka

 : College & University

 : Paperback

Penulis : Mahmood Nazar


 ■ Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM36.00

Dewan Bahasa dan Pustaka

Buku ini memberikan panduan dan pendedahan tentang kaedah penilaian dan mendiagnosis autisme serta intervensi modifikasi tingkah laku dengan langkah atau prosedur yang terperinci untuk meningkatkan kemahiran komunikasi, kemahiran interaksi sosial. 

 ■ Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya

RM30.00

Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM29.50

Buku Rujukan utama untuk subjek
PISMP BMMB1074 - Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu

PENULIS:  Karim Harun
ISBN:  9789834903954
HALAMAN:  342
TAHUN CETAKAN:  2017
PENERBIT:  DBP

Nahu Bahasa Melayu Abad Ke-17 merupakan sebuah usaha rintis sejarah linguistik Melayu yang membincangkan nahu-nahu Melayu yang dihasilkan pada abad ke-17. Nahu-nahu tersebut dihasilkan oleh pedagang dan pendeta Belanda dalam bentuk jadual, lampiran dan juga buku nahu. Nahu dalam bentuk jadual dihasilkan oleh Frederick de Houtman yang dimuatkan dalam buku perbualannya, Spraeck ende woord-boeck (1603), lampiran nahu ditulis oleh Sebastian Danckaerts (1623) yang berjudul, Observationes aliquot hinc illinc decerptae ex Grammaticâ latinâ, utilissmae studiosis linguae Malaicae, insulis Iavâ Amboynâ, Moluccis, Bandâ & earundç circûvicinys usurpatae, dan buku nahu Melayu pula ditulis oleh Johannes Roman yang berjudul, Kort Bericht van de Maleysche Letter-Konst (1689).

Dalam buku ini, aspek-aspek nahu-nahu, pengaruh idea linguistik Eropah dan faktor yang mempengaruhi penulisan nahu Melayu akan dibincangkan. Untuk membincangkan nahu-nahu Melayu awal ini, pendekatan internal dan eksternal yang dicadangkan oleh Pierre Swiggers digunakan. Namun, pendekatan internal Swiggers diperincikan dengan mengambil kira aspek descriptionist programme juga yang dicadangkan oleh Swiggers. Manakala pendekatan eksternal pula memanfaatkan climate of opinion yang diperkenalkan oleh Fritz Koerner juga aspek sosial, dan teologi. Pendekatan internal digunakan untuk menganalisis dan menghuraikan data-data yang terdapat dalam nahu-nahu tersebut. Manakala, pendekatan eksternal pula digunakan untuk membincangkan nahu Melayu dalam kerangka yang lebih luas meliputi climate of opinion, sosial dan teologi pada abad ke-17.

Hasil perbincangan ini mendapati perkembangan nahu Melayu awal berlaku secara evolusi. Nahu-nahu ini pula dipengaruhi oleh nahu Latin dan juga nahu Belanda. Pengaruh ini dapat dilihat daripada ciri bentuk dan ciri nahu. Ciri bentuk yang memperlihatkan pengaruh Latin dan Belanda terdiri daripada penggunaan kerangka kelas kata, jadual konjugasi dan penggunaan bahasa Latin dan bahass Belanda. Ciri nahu pula dapat dilihat daripada perbincangan aspek kasus, kala, modus, kata majmuk, partisipel dan pronomina. Kajian ini mendapati kemunculan nahu Melayu dipengaruhi oleh faktor kebangkitan falsafah empirisisme, pengembangan agama Kristian, perkembangan intelektual dan ekonomi di Eropah.

■COURIER SHOPEE YANG PILIH
■ Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM35.00

PPISMP GPMK1012
PENGANTAR BAHASA MELAYU KOMUNIKASI
PENULIS:  Haslina Halim
ISBN:  9789834915735
HALAMAN:  423
TAHUN CETAKAN:  2018
PENERBIT:  DBP

Penulisan buku ini dibuat bagi menyokong kursus-kursus pengenalan dalam bidang komunikasi yang luas dan menarik. Maklumat yang disampaikan dalam buku ini akan dapat membantu para pembaca untuk lebih memahami komunikasi kemanusiaan dengan melihat perkaitannya dalam konteks budaya Malaysia. Buku ini mempamerkan kepercayaan berpanjangan yang kami tunjukkan terhadap nilai asas bidang komunikasi yang tidak boleh diubah. Selain daripada itu, ia juga memberikan refleksi terhadap kepercayaan kami bahawa apabila konteks komunikasi berubah mengikut situasi dan intensiti, terdapat keperluan untuk membincangkannya dalam konteks budaya sendiri.

■COURIER SHOPEE YANG PILIH
■ Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya

RM45.00

ISBN: 9789834914028
Dewan Bahasa dan Pustaka

Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM15.00

 ISBN: 9789834914042

RUMUS TATABAHASA BAHASA MELAYU: PEMBENTUKAN KATA DAN EJAAN

Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM16.00

ISBN: 9789834914035
Dewan Bahasa dan Pustaka

Proses pesanan ambil masa 1-3 hari waktu bekerja
■Resit akan di emailkan atas permintaan, Sila buat 'remark' dalam ruangan "Note@Nota" ketika buat pesanan atau DM##
■Pesanan terakhir pada pukul 7.00 pagi setiap hari dari Isnin - Jumaat. Pesanan yang di terima selepas pukul 7.00 pagi akan di proses pada hari berikutnya.### Pesanan selepas pukul 7.00 pagi pada hari Jumaat akan diposkan pada hari Isnin berikutnya.

RM15.00